We are Lisa and Anne Zegers, two sisters who are attending the college of wood-and furnishing in the Netherlands. In the first two years we followed the course about furniture making, but it soon became clear to us that we wanted to go in the direction of yacht building. In the first two years we designed and made furniture.

Wij zijn Lisa en Anne Zegers, twee zussen die het Hout- en meubelleringscollege volgen. De eerste twee jaar  hebben we het vak meubelmaken gevolgd, maar het werd voor ons al snel duidelijk dat we de jachtbouw richting op willen gaan. In de eerste twee jaar hebben we meubels ontworpen en gemaakt. 

Lisa

A few years ago I had a side job working in decor construction on the NDSM-yard in the Netherlands. Working at this job, I found out how fun it is to work with wood. This is the reason why I chose to attend to the wood- and furnishing college after secondary school, with the idea of building a yacht together with Anne

 

Een aantal jaar geleden heb ik een bijbaan gehad in de decorbouw op de NDSM-werf. Daar kwam ik er achter hoe leuk het is om met hout te werken. Na mijn middelbare school heb ik daarom gekozen voor het Hout- en meubileringscollege met het idee om samen met Anne een zeiljacht te bouwen.

Anne

Three years ago I started working in a metal company. It was in this company where I found my passion for working with metal. I thought it would come in handy if I would be able to work with wood next to working with metal. So I started attending the wood- and furnishing college to study the making of furniture and yacht building. I like to combine wood with metal in my work; you can see this in the furniture that I have made so far.

 

Drie jaar geleden ben ik begon met werken in een metaal bedrijf. Ik ontdekte daar mijn passie voor metaal bewerken. Ik bedacht me hoe handig het zou zijn als ik naast het metaal ook hout kan bewerken. Dus startte ik op het Hout- en Meubileringscollege aan de opleiding meubelmaken en jachtbouw. Ik vind het leuk om hout en metaal te combineren. Dat zie je ook terug in mijn meubelstukken.